Saturday, 28 January 2017

IV.1 (第四本 第一折) Đáp thưPhần Thứ Tư
Nên đôi lứa, con Hồng xong việc,
Hỏi căn do, Bà lớn bực mình.
Rượu tiễn khách đau lòng ly biệt,
Mộng giữa đường thấy mặt khuynh thành.
<<   >>
西 IV.1 Đáp thư


[]


[]
(01)

 [旦雲]
[]
[]
[](02)

[]

[]
[
]
[][]

(03)
 
 [][]


(04)
[]

 

[]

 []]


(05)
 
 []
<*IV.1.01*>(06)
 
 


 []

<*IV.1.02*>
(07)
 
 []穿

 
(08)
 
 []

便


(09)

 []


調

 

 []


(10)
 
 []
[
][][]
[]
[]

[]

[]
[
]
[
]


 [](11)

 []


仿


 [](12)

 []
滿
 []
 []

(13)

[]


使
[]
[]
 []
[
][
]


西
 []

 []<*IV.1.03*> (14)
 
 []
[]

 []
(15)
 
 []

[]
 []
(16)[]
Cảnh I. — Buồng thêu

OANH OANH. (ra) — Tôi cho con Hồng đem thư sang, hẹn với cậu Trương, chiều nay tôi sẽ sang thăm. Đợi nó về, tôi sẽ bàn với nó.

CON HỒNG. — (ra nói một mình) Cô tôi sai đưa thư sang cậu Trương, hẹn chiều nay sang thăm. Chỉ sợ cô tôi lại giở quẻ thì thật là giết cậu ấy chứ không phải chuyện bỡn. Giờ tôi vào xem cô tôi nói ra sao! (01)

OANH OANH. — Hồng ơi! Em vào thu dọn phòng nằm cho ta đi nghỉ!

CON HỒNG. — Cô đi nghỉ thật à? Thế để giết chết người ta hay sao?

OANH OANH. — Người ta là ai?

CON HỒNG. — Thưa cô! Cô lại thế nào ấy rồi! Làm mất mạng người ta đấy, không phải chuyện bỡn đâu! Cô mà hối lại nữa, thì con vào thú ngay với bà là cô sai con đem thư sang hẹn với cậu Trương… (02)

OANH OANH. — Cái con này mới điêu làm sao chứ!

CON HỒNG. — Không phải con điêu đâu! Thực tình thì cô chả nên như thế một lượt nữa!

OANH OANH. — Thế nhưng mà ta thẹn chết đi được!

CON HỒNG. — Nào ai trông thấy! Trừ Hồng ra tịnh không có ai là người thứ ba! (Giục giã) Thôi mời cô đi! Đi thôi cô! (Oanh Oanh nín lặng) Biết làm thế nào bây giờ. Thôi mời cô đi vậy! Cô đi vậy. (Oanh Oanh nín lặng, ra ý tần ngần). Thưa cô! Chúng ta đi đi thôi! Đi đi thôi! (Oanh Oanh nín lặng, đi mấy bước lại dừng). Thưa cô! Cô đứng lại làm gì nữa? Đi thôi! Đi! (Oanh Oanh nín lặng đi)! Cô tôi tuy miệng nói cứng, nhưng chân thì đã bước đi rồi đó! (03)

Chỉ vì cô: hoa cốt cách tuyết tinh thần,
Để ai mất ngủ, quên ăn mơ màng…
Đêm nay cô dời gót đài trang,
Thành tâm dừng bước, bước sang thư phòng!
Chẳng còn nói có, nói không!
Nếm mùi ân ái, vỡ lòng nguyệt hoa!
Trông vời thần nữ thướt tha,
Đã từ đỉnh Giáp sang qua Cao Đường.
Mây mưa tỏa kín đài Dương…
Bạn tình ai đó, hẳn đương đợi chờ! (04)

(cùng vào)

Cảnh II. — Phòng sách

CẬU TRƯƠNG. — (ra) Tiểu thư cho con Hồng đưa thư sang, hẹn với tôi đêm nay thì sang chơi. Giờ đã hết canh một, sao còn chưa thấy sang?

Vỉa :
Đêm lành khuya đã khuya rồi!
Biết rằng người ngọc có dời gót hoa?

Hát:
Ngồi lại đứng vẩn vơ thềm trước!
Khắp cõi vàng, sương bạc tung hoành!
Canh dần khuya, phòng sách vắng tanh!
Khách đọc sách một mình buồn biết mấy! (05)
Chim vỡ tổ, mọi người đương ngáy,
Mây năm màu nào thấy đâu nào?
Khắp một vùng gác thấp lầu cao,
Trăng như nước ngập vào lấp loáng!
Nghe tiếng trúc gió lay, những tưởng,
Tiếng chuyền vàng sang sảng nẻo xa!
Trong bóng hoa trăng xế ngỡ là,
Bóng người ngọc thướt tha vừa tới! <*IV.1.01*>
Mắt đăm đắm, lòng thì bối rối!
Đặt mình đâu cho khỏi khổ này?
Khéo như ngây như dại canh chầy,
Thôi tựa cửa, đứng đây ta ngóng!
Chim xanh đợi, đợi càng mất bóng!
Chó vàng nghe, nghe cũng im hơi!
Lòng tê mê, cặp mắt mỏi dời! (06)
Tựa bên gối, suýt lạc người vào cảnh mộng!
Nếu biết trước đêm ngày mong ngóng,
Những chua cay thất vọng vì tình,
Thà nén lòng đừng mộ sắc nghiêng thành!
"Có lỗi phải sửa mình, chớ ngại!
"Yêu người tốt bằng lòng mê gái!"<*IV.1.02*>
Lời thánh hiền dạy phải biết bao!
Nhưng muốn theo đâu có dễ nào!
Cởi chưa được, lại buộc vào khổ chửa! (07)
Tay tỳ má, lại ra ngồi tựa cửa!
Một là sang, hai nữa là không,
Biết lối nào mà đoán, mà mong!
Vướng Bà lớn, chắc khó lòng đi thoát!
Nghĩ càng nghĩ, trái tim như thắt!
Trông lại trông, con mắt đã mòn!
Của oan gia chắc cũng bồn chồn,
Nhưng khốn nỗi việc còn chửa rảnh!
Năm canh vắng, bốn bề hiu quạnh!
Thật lòng sang hay lại đánh lừa chơi! (08)
Khi sang ra hẳn sắp sửa rồi,
Gót ngọc đã xa dời buồng gấm!
Khi đến nữa thật là vui vẻ lắm!
Hơi xuân đưa đầm ấm phòng văn!
Bằng không sang, thôi lỡ dở vô ngần!
Bể man mác lặng dần tăm đá ném!
Tính từng bước, chân đi miệng đếm!…
Tựa bên song, tay bím lòng chờ!… (09)
Bao nhiêu điều nhiếc móc đêm xưa,
Biết bụng thế, phải làm ngơ, bấm bụng…
Họa là có đem lòng cảm động,
Thuận cho nhau đi vụng, về thầm!
Tính ngày ra chốc đã nửa năm,
Biết bao nỗi âm thầm chịu cực!
Cực mà vẫn cố theo bằng được
Nhục mà còn cố rước lấy chơi!
Gượng cháo cơm, xót nỗi khách quê người!
Nát gan ruột, vì ai trang sắc nước!
Dốc một dạ chí thành sau trước.
May thì còn cái xác trơ xương!
(Chết, ruột tằm tơ vẫn vấn vương!
Rạc, thân cuốc kêu càng cám cảnh!)
Gẩy bàn toán mà dồn, mà tính,
Sáu tháng trường, mấy gánh nhớ thương?
Đem xe lừa mà tải, mà mang,
Mười chuyến nặng dễ thường chưa xếp hết! (10)

CON HỒNG. — (ra) Thưa cô, con vào trước cô hãy đứng đây! (gõ cửa)

CẬU TRƯƠNG. — Tiểu thư sang đây rồi!

CON HỒNG. — Cô đã sang! Cậu đỡ lấy chăn gối này!

CẬU TRƯƠNG. — (vái chào) Chị Hồng! Tôi lúc này nói không sao hết lời được! Chỉ xin có trời chứng cho!

CON HỒNG. — Cậu bỏ sẽ chứ! Kẻo cô giật mình! Cậu cứ ở yên đây! Để em đón cô vào! (sẽ đẩy Oanh Oanh vào) Thưa cô, mời cô vào! Con đứng ngoài cửa này chờ cô!

CẬU TRƯƠNG. — (thấy mặt Oanh Oanh vội vàng quỳ xuống ôm lấy) Củng này có được bao nhiêu hồng phúc mà dám phiền em hạ cố đến đây!

Mặt hoa thoạt được nhìn gần,
Mười phần phiền khổ chín phần đổ sông!
Đêm xưa giận lục, trách hồng.
Đêm nay nào chắc có lòng sang đây!
Quá chìu cho đến thế này,
Đáng tôi quỳ gối, lượm tay đón mời!
Tài mạo tôi nào được bằng ai!
Chỉ vì đất khách quê người em thương! (11)

(Oanh Oanh nín lặng, Cậu Trương đứng dậy đặt nàng ngồi)

Hài thêu gang chỉ nửa gang,
Lưng ong chít một chít ngang vừa liền…
Cúi đầu chẳng chịu trông lên,
Hai tay lần mãi đường viền gối thêu!
Thoa rơi, mái tóc sổ đều,
Mây huyền lóng lánh dễ yêu bội phần!
Tha cho nhau tội lần khân,
Tôi mở dần khuyết áo, cởi lần dây đai…
Chưa quen ngây ngất cả người!
Buồng khuya lan xạ ngát mùi hương xông…
Sao không quay mặt lại cùng? (12)


(Cúi ôm nàng, nàng nín lặng)

Yêu nhau phượng bế, loan bồng đã sao!
Then mây mở cửa động Đào…
Đào tiên hớn hở đón chào tin xuân,
Những là tê tái tần vần.
Lả dần vóc liễu, mở dần lòng hoa…
Rồng, mây, cá nước mặn mà!
Nụ đơn nở giọt sương sa đầm đìa…
Nhị non, hương sớm bốn bề,
Tha hồ con bướm đi về thong dong!
Em dùng dằng nửa thuận, nửa không!
Tôi khắp người bủn rủn, trong lòng mê tơi!
Má hồng thơm ngát dưới môi.
Tôi coi em như trái tim tôi từ ngày…
Trắng ngà trong ngọc giá này,
Quấy hôi bôi nhọ lỗi này tự tôi!
Không bền lòng chờ đợi hôm mai,
Dễ đâu khổ tận, cam lai có rày?
Cùng nhau ân ái đêm nay.
Thần hồn bay chín tầng mây ngoài trời!
Này vì em tôi thân thể gầy rơi!
Thế này em mới biết cho người tình si!
Đêm nay, má tựa vai kề,
Mà lòng còn vẫn hồ nghi với lòng <*IV.1.03*> (14).
Sương sa! Gió lặng! Sân không!
Trăng soi viện sách! mây lồng đài Dương!
Lẽ nào nhìn thấy rõ ràng,
Lại là trong giấc mơ màng gặp nhau?

(Dậy, quỳ, cảm tạ)

— Củng đêm nay được hầu hạ em, suốt đời xin làm thân trâu ngựa… (13)

(Oanh Oanh nín lặng)

CON HỒNG. — Thưa, mời cô về! Sợ bà thức giấc dậy chăng! (Oanh Oanh dậy, nín lặng bước ra)

CẬU TRƯƠNG. — (cầm tay Oanh Oanh ngắm lại)

Phong tư, tài mạo tuyệt vời!
Thoạt nhìn đã khiến lòng người vấn vương!
Không nhìn lòng nặng nhớ thương!
Được nhìn lòng thấy yêu đương bội phần!
Bây giờ họp mặt buồng xuân,
Bao giờ lại được cởi lần dây lưng? (15)

CON HỒNG. — (giục giã) Thưa cô, mời cô mau lên! Sợ bà thức giấc dậy chăng!

(Oanh Oanh nín lặng bước xuống thềm)

CẬU TRƯƠNG. — (hai tay cầm tay Oanh Oanh ngắm lại)

Mày xanh lồ lộ vẻ xinh!
Nõn nà bộ ngực xuân tình đầy vơi!
Bao nhiêu lụa ngọc trên đời
Đem mà đọ với giá người, kém xa!
Má đào dưới ánh trăng tà,
Hây hây càng rõ nước da trắng hồng!
Xuống thềm bước một ngại ngùng,
Phải vì giày hẹp, thực lòng ngại đi!
Tội nghiệp tôi nào có ra gì!
Ơn lòng em đã thương vì thiết tha!
Đã thương, thương trót họa  là.
Đêm mai sang sớm hơn là đêm nay. (16)
<<   >>
No comments:

Post a Comment