Saturday, 21 January 2017

III.3 (第三本 第三折) Lật thư


<<   >>
西 III.3 Lật thư
[]


[
](01)

 []
(02)

 [紅雲]

 [調][](03)
 
 []

(04)
 
 

 [] []

(05)(06)
 
 


[]

[]
。(07)

[]

 []
(08)

[]
[]
[
][]

[]

[
]便

(09)
 
 [][
]
[
]

便[]

使


(10)
 
 [] []

 [](11)
 
 [][
][][
]


(12)

[]
[]
 []
 []


(13)
 


 []

西


 [](14)[
][][
]
[]
[]
(15)

 
 [](16)
 
 [][
][]
 []
(17)

[旦雲]


[] []

(18)

 [][]

[]

[]
便
(19)[]
 []

西(20)

你將
[]

[]

調


(21)

 []
 [][]Mt cnh. — Vườn hoa

CON HNG. — (ra) Hôm nay cô sai tôi đem thư sang bên cu Trương. Trước mt tôi thì v vĩnh! Còn trong thơ thì li thm hn cu ta sang! Cô đã không nói vi tôi, tôi cũng chng cn nói v câu chuyn ra làm gì! Tôi c vic mi cô ra thp hương. Xem đến lúc by gi thì làm thế nào mà giu được tôi? (mi) Thưa cô! Ta ra thp hương thôi! (01)

OANH OANH. — (ra)

Ngâm:
Âm thm vườn vng trăng va sáng,
Ngào ngt hoa thơm gió thong đưa.
(02)

CON HNG:
Lt song, lnh ngt gió chiu!
Neo vàng gác đ, rèm thêu buông chùng!
Sân hè sương đng mt mùng,
Mái lu, tường gác ráng lng nht thưa!
Trước gương nhìn bóng thn thơ,
Chiu hôm trang đim khi va mi xong! (03)
Êm đm, lng l mt vùng,
Ao xanh đàn vt song song ng đu!
Âm thm thanh lch trăm chiu,
Liu vàng, đàn ác dp dìu đu sau!
Hài hoa dm nát mm đơn!
Trâm hoa chm vướng bên giàn văn côi! <*III.3.01*>
Li trơn rêu lp, c vùi!
Tt thêu thm git sương rơi ướt đm!
(04)

— Tôi xem cô tôi vi cu Trương, ch nhng ngong ngóng sao cho tri chóng ti!

Ba thu dn li mt gi!
Ch trăng t lúc t m sáng ra!
Thy ngàn dâu lơ lng bóng tà,
Ra rng: Thánh vt! Sao mà không ln nhanh!
Phn son ăn vn cho xinh!
Mây Tn, mưa S rp ranh t gi! (05)
Đôi oanh, la én đi ch,
Nghĩ đòi cơn, li thn th đòi cơn!
Trăm chiu nguyt thn, hoa hn,
Không cơm, không cháo li đp hơn mi ngày!
Tht tình hay gi v đây?
Lòng xuân d nén vơi đy yêu đương!
Rình mò, tôi quyết bt qu tang!
(06)

— Cô hãy đng dưới non b này! Con ra đóng cánh ca mch, s khi ta nói chuyn có người nghe lóng. (Trông ra ngoài ca)

CU TRƯƠNG. — (ra) Bây gi mình vào thì va lm! (Trông vào trong ca) (07)

CON HNG:
Phi bóng người nghiêng mũ nom dòm?
Hay bóng hòe, gió đng chim hôm trên cành!
Bên bao lơn, cu hãy náu hình!
Dưới non b, cô đng mt mình thn thơ!
Đã chuyn trò đâu t bây gi!
(08)

CU TRƯƠNG. — (v ly con Hng) Cô em yêu quý ca tôi!

CON HNG. — Em đây mà! May mà lm phi em, ch giá lm phi Bà ln, có phi oan gia không?

Trông ch trông! C v quàng!
Rõ phường ma đói, mt đ hng quang ra ri!
(09)

— Nhưng em hãy hi cu: Có tht hn cu sang không?

CU TRƯƠNG. — Tôi đây trng đoán thơ, thánh tán gái, chúa phong tình! Chc chn lm ch sai thế nào được!

CON HNG. — Nhưng cu đng vào li ca, li bo em dt cu sang! Trèo qua tường mà vào cu ! Cu Trương! Cu có thy không? Phong cnh đêm nay đp quá! Tht là tri giúp cho cô cu làm l đng phòng!  (10)

Trăng thanh trong lp mây hng,
Rõ ràng sáp bc thp trong chao điu!
C non tri tm nm thêu!
Lơ thơ tơ liu r đu rèm the!
Im chìm tri đp canh khuya;
Bóng hoa thp thoáng; sân hè vng không!
Nhưng cô em mi m, l lùng,
Cu phi tìm li âu yếm, đ lòng n nang...
Xin đng xung sã coi thường,
Như trò liu ngõ, hoa tường mà oan!
Ngc lành còn mơn mn vn toàn,
Ch nhìn riêng, khuôn mt phn vi làn tóc mây!
Em cũng khi điu s h, lo thay!
Em cũng chng mong trà ngát, rượu say nhà người!
Ngón tay rày được ngh ngơi…
Chăn êm, đm m có người nm chung!
Chng còn than th, ngóng trông!
Chng còn bn nghĩ, nhc lòng như xưa!
Thôi sp ra mà hú hí thì va!  (11)

(Cu Trương nhy tường vào)

OANH OANH. — Ai?

CU TRƯƠNG. — Thưa tôi!

OANH OANH. — (gi) Hng ơi! (Con Hng không thưa).

OANH OANH. — (gin d) Tri ơi, anh Trương! Anh là hng người thế nào mà tôi đương thp hương, anh li vô c ln vào đây? Anh mun làm trò gì thì bo?  (12)

CU TRƯƠNG. — Tri đt ơi!

CON HNG:
Mi manh tôi chng có lo!
V chng sát thịt, còn phi chuyn trò lôi thôi!
Rén chân tôi th lng tai:
Bên thi h thn; bên thi hung hăng!
Bên thi chng nói, chng rng,
Bên thi d qu, d chng l thay!
Bên thi như di, như ngây!
Bên thi liến thong thế này, thế kia! (13)

ng xa s gi)

— Cu Trương ơi, cu Trương! Vng mt thì già mm thế! Bây gi mm đ đâu ri? Li đây! Thưa đến ca công, còn gì là th din na!

Trng đ đâu? Thánh đ đâu?
Li như câm, như điếc, cúi đu khoanh tay?
Vng người tán dóc, khoe hay!
Ai ng bên non b chng ging Mái Tây chút nào?

OANH OANH. — Hng ơi! Trm!  (14)

CON HNG. — Thưa cô, ai đy ?

CU TRƯƠNG. — Ch Hng! Tôi đy mà!

CON HNG. — Kìa cu Trương! Ai bo cu vào đây? Cu vào đây đnh làm trò gì? (Cu Trương nín lng).

OANH OANH. — Mau mau lôi vào trong bà! (Cu Trương nín lng)

CON HNG. — Lôi vào trong bà bây gi, thì cu y mang tiếng chết! Thôi! Cô vi con phân x quách cho ri! Cu Trương! Li quỳ xung đây! Cu đã đc sách c Khng, tt hiu l ông Chu! Đương đêm đến đây, đnh làm gì mi được ch!  (15)

Cô Hương lên án cu Hoa!
Phi đâu lên mt quan toà vi ai!
Lòng ngay nói mt đôi li,
Nên, chăng, phi trái, cu thi nghe cho!
Tưởng tài hc cu: sâu như b khôn dò!
Ai ng cái gan mê gái cu to bng tri! (16)
Đương đêm ln đến nhà người,
"Phi dâm tc đo" ti thi lun ra!
Quế không vin, li chc b hoa!
Vũ môn chng vượt, li xê la trèo tường! 

— Xin cô hãy n mt con, tha cho cu y!  (17)
 
OANH OANH. — Ơn anh cu sng, đành phi đn ơn! Nhưng đã là anh em, sao li sinh lòng kia khác? Muôn mt Bà ln biết chuyn, thì anh còn mt mũi nào? N mt con Hng, ln này thôi hãy tha cho! Ln sau mà thế na, quyết cho lôi vào trước mt Bà ln, ch em không chu!  (18)

CON HNG:
Xin cám ơn cô m lượng t bi!
Rng tha cho cu, cũng vì n con!
Ví bng thưa đến công môn,
Thì cu sp mông ra mà chu mt trn đòn nên thân!

OANH OANH. — Hng! Thu dn hương án ri đi vào! (Oanh Oanh vào). 

CON HNG. — (lêu lêu cu Trương) Lêu lêu ph h! Lêu lêu ph h!! Đi tha nào trng đoán thơ, thánh tán gái, chúa phong tình mà bây gi li chu đng chết dm đy!
(19)

Thôi nói chi: đêm xuân mt khc nghìn vàng!
Hãy chu khó: bung văn chín ti nm suông c mười!
Trng đoán thơ, thế mi đáng đi!
Theo lung gió, ca đóng ri, thy không?
Mái Tây mây ph trăng trong!
Chm tường núi lp chp chùng bóng hoa! (20)
Tha h con người ngc vào ra,
Cô em vn gi phép nhà đoan trang!
Mây mưa cha thói nghĩ quàng!
Trêu hoa, gho nguyt, ch màng mt công!
Thơ đng làm, mà t cũng đng hòng!
Trng thì trng tht, nhưng hc chưa thông sách tình!
Thôi thưa cô, xin Văn Quân bt gin làm lành!
Còn cu! Em khuyên Tư Mã tr li hc hành là hơn! (21)<<   >>

No comments:

Post a Comment